Prof. Dr. Fuat Büyüklü

Fuat Büyüklü Logo

Endoskopik Gözyaşı Kesesi Ameliyatı

Gözyaşı Kesesi Ameliyatı Ne İçin Yapılır?

Göz yaşı sistemindeki tıkanıklıkları gidermek için yapılan ameliyatlardır.  Gözyaşı kesesinin burun içine ağızlaştırılması söz konusudur. Göz yaşı kesesi ameliyatı (dakriyosistorinostomi) burun yan tarafında ciltten veya endoskopik olarak burun içinden yapılabilir. Tıkanıklık burun tarafındaki kanalda veya kesede ise bu ameliyat işe yarar, göz tarafındaki kanallarda tıkanıklık varsa bu ameliyat işe yaramaz.

Göz Yaşı Sistemi Nasıl Çalışır?

Gözümüzdeki göz yaşı bezi tarafından sürekli göz yaşı salgılanır ve tüm gözü nemlendirir. Bu salgı daha sonra göz kapaklarının iç taraftaki birleşimi bölgesindeki üst ve alt kanallardan buruna doğru iletilir. Bu kanallar göz yaşı kesesine açılır, göz yaşı kesesi de bir kanal ile burun boşluğuna açılır. Göz kapaklarının açılıp kapanması ile keseyi saran kaslar bir pompa görevi de görür ve göz yaşı sürekli bir şekilde buruna doğru akar.

Göz Yaşı Kanalı Neden Tıkanır?

Göz yaşı kanalı tıkanıklıkları;

  • Anatomik tıkanıklıklar (%70) ve
  • Fonksiyonel tıkanıklıklar (%30) olarak 2 kategoride işlenebilir.

Anatomik tıkanıklık en sık kese ile burun boşluğu arasında görülür. Fonksiyonel tıkanıklık göz yaşı akımın yavaşlamasına neden olan darlıklar ve pompalama sisteminin zayıflığı ile gelişir.

Kanal Veya Kese Tıkanırsa Ne Olur?

Gözyaşının sürekli gözden dışarı akması (epifora) ve tekrarlayan gözyaşı kesesi iltihapları meydana gelir.  Göz yaşı kanalı tıkanıklığında görüntüleme yöntemi olarak ne yapılır?

Radyolojik değerlendirme;

  • Dakriyosistogram,
  • Sintigrafi yapılabilir.

Gözyaşı kesesi tıkanıklığı ile başvuran hasta mutlaka göz hastalıkları hekimi ile konsülte edilmekte, kanal tıkanıklığı tanısı ve cerrahi kararı  göz hastalıkları uzmanları tarafından verilmektedir.

Ameliyat Süreci Nasıldır?

Cerrahiye sıklıkla Göz hastalıkları uzmanı eşliğinde girmekteyiz. Endoskopi ile burun içinden göz yaşı kesesi bulunduktan ve iç duvarı kesilerek açıldıktan sonra göz tarafındaki kanallarda Göz hastalıkları hekimince silikon stent gönderilir ve bu burun tarafından çekilir. Bu stent yaklaşık 2-3 ay sonra aksi bir durum gözlenmez ise burun içinden çıkarılır.

Ameliyat sırasında burun orta bölmesi eğriliği mevcut ise düzeltilmesi gerekebilir. Genel anestezi tercih edilir. Genellikle hastane yatışı gerektirmez. Başarı şansı %90 civarındadır.

Olası Komplikasyonlar;

  • Tıkanıklığın tekrarlaması
  • Ameliyat sonrası burun kanamasıdır.

 Endoskopik dakriosistorinostomi ameliyatının en önemli avantajları;

  • Yüzde yara izi oluşmaması
  • Göz yaşı kesesi fonksiyonlarının minimal düzeyde etkilemesi
  • Ameliyat süresinin kısa olması
  • İyileşme ve normal hayata dönme süresinin kısa olmasıdır.