Prof. Dr. Fuat Büyüklü

Fuat Büyüklü Logo

Otoplasti (Kepçe Kulak düzeltme)

Kepçe Kulak

 • Normalde kulak kepesinin kafa tasından uzaklığı 2 cm’yi geçmemeli ve kafa tası ile olan açısı da 25 dereceyi aşmamalıdır. Bu ölçüleri aşan ve kafa tasından belirgin şekilde dışarı çıkan aurikula kepçe kulak olarak
 • Kepçe kulağın en sık baş boyun konjenital deformitesi olduğu düşünülmektedir.
 • En sık iki sebep:
  • Antiheliks kıvrımının gelişmemesi (en sık) –
  • Konkal kıkırdak çukurunun çok belirgin olmasıdır.
 • Kepçe kulağa yol açan sebebin ameliyattan önce net olarak belirlenmesi, doğru cerrahi tekniğin seçilmesi için esastır.

Kepçe Kulak

 • Popülasyonun %5ʻinde görülür
 • Erkek ve kadın cinsiyette eşit oranda görülür
 • Otozomal dominant
 • Genetik yatkınlık etyolojide rol Bu durum hem ebeveynlerde hem de çocuklarda kulak deformitesi olan ailelerde açıkça görülmektedir. Bir çalışmada, otoplasti hastalarının %59’unun aile öyküsü pozitif olarak bildirilmiştir.
 • Kalıtımın otozomal dominant olduğu ve değişken penetrans gösterdiği bildrilmiştir.
 • Genelikte annenin sağlığı ve doğum süreci gibi çevresel faktörlerin de kulak anomalileri ile ilişkili olabileceği bildirilmiştir.

Aurikula – Embriyoloji

 • Otik plakod intrauterin hayatın haftasında ortaya çıkan ilk otolojik yapıdır. Kulak kepçesi 1. ve 2. brankial arkların mezoderminden ortaya çıkar, büyümesi 6. haftada His’in altı tomurcuğunun gelişmesiyle gerçekleşir.
 • Bu tomurcuklardan (1) tragus, (2) helikal krus, (3) heliks, (4) antiheliks, (5) antitragus ve (6) lobül gelişir.
 • brankial arktan sadece tragus gelişir
 • Aurikülanın geri kalan kısımları brankial arktan gelişir.
 • Tomurcukların birleşmesi 12 haftada tamamlanır
 • Kıkırdak oluşumu haftada başlar. Konka, birinci brankial oluğun ektoderminden kaynaklanır.
 • Antiheliks 12 ila haftalar arasında kıvrılır.
 • Son olarak, heliks gebeliğin yaklaşık haftasında kıvrılır.
 

Aurikula – Anatomi

 • Kişi 3 yaşına geldiğinde kulak büyümesinin %85’i tamamlanır ve büyümesi 6 yaşta erişkin boyutlarının %90-95’ine, 9 yaşta ise neredeyse

%100’üne ulaşır.

 • Ortalama dikey uzunluk bebeklerde 5 cm, yetişkinlerde ise 6 cm’dir.
 • Bu büyüme özelliklerinden dolayı ek büyümeyi engellemeden 5 veya 6 yaşlarında cerrahi müdahale yapılabilir.
 • Kulak kepçesi çok ince bir cilt ile kaplanmış fibroelastik kıkırdaktan oluşan bir yapıdır. Ön tarafta cilt perikondriuma yapışırken, arkada cildin altında ince bir areolar bağ dokusu tabakası
 • Kulak kepçesinin ön yüzeyindeki başlıca kıvrımlar helikal krus, heliks, antiheliks, tragus, antitragus ve lobüldür. Ana çukurluklar konka ve fossa

 • Bir çalışmada 0 – 18 yaş, 1552 kişinin aurikulaları ölçümlenmiştir.
 • Neticede transvers ve konkal derinlik gelişimlerinin cinsiyetten bağımsız olarak 6 yaşında tamamlandığı bildirilmiştir.
 • Vertikal gelişimin ise 11-12 yaşına kadar sürebildiği bildirilmiştir.
 • Yaşlanma ile elastik auriküler kıkırdakta kollajen benzeri fibriller görülür.
 • Pediatrik yaşlarda yapılan otoplasti daha sonraki auriküler gelişimiKaslar

 • 6 rudimenter kas mevcuttur
  • 3 ekstrinsik kas – anterior, superior, posterior auriküler kaslar,
  • 3 intrinsik kas vardır.
 • Ekstrinsik kaslar intrinsiklere göre daha iyi gelişmiştir.
 • Kasların fonksiyonu hayvanlarda sese yönelimdir, insanlarda fonksiyonu azdır.