Prof. Dr. Fuat Büyüklü

Fuat Büyüklü Logo

Sinüs Cerrahisi

Endoskopik Sinüs Cerrahisi Nedir?

 

Sinüs hastalıklarının cerrahi tedavisinde kullanılan en sık teknik endoskopik sinüs cerrahisidir. Bu işlem sinüslerin ihtihabi veya polipoid hastalıkları için her zaman burun içinden yapılır, burun dışında herhangi bir kesi olmaz. Ancak tümör cerrahisi gibi durumlarda endoskopik yaklaşımlar burun dışından kesi ile girilen yaklaşımlar ile kombine kullanılır. Direkt karşıyı gösteren veya klenslerdeki açılanma ile değişik açılarada görüntü verebilen optikler ve özel cerrahi aletler kullanılarak hastalıklı sinüsler temizlenir.

 

Hangi Durumlarda Uygulanır?

 

Medikal tedaviye yanıt alınamayan hastalarda cerrahi tedavi seçeneği kullanılır. Endoskopik sinüs cerrahisi sinüslerin en sık kronik sinüs iltihapları ve polipler için kullanılır. Ancak az önce de bahsedildiği üzere sinüs tümörleri, göz yaşı kesesi tıkanıklığı, ön kafa tabanı yaralanmaları, travmaya bağlı göz çukuru (orbita) yaralanmaları, beyin omurilik sıvısı (BOS) kaçakları, hipofiz tümörü için yol açmak ve görme siniri basısı gibi durumların tedavisinde güncel tedavi seçeneği olarak en fazla sayıda yapılan cerrahilerden birisidir.

 

Endoskopik sinüs cerrahisi esnasında çalışılan bölgelerin dar, anatominin karmaşık olması, beyin, gözler, görme sinirleri, gözyaşı kanalları, şah damarları gibi önemli organ komşulukları  sinüs ameliyatlarında eğitim ve tecrübeyi çok daha önemli hale getirmektedir. Deneyimsiz ellerde çok kötü komplikasyonlara gebe bir ameliyattır.

 

Teknolojinin gelişimi sinüs cerrahisinde de navigasyon, mikrodebrider ve balon gibi cihazların kullanımını gündeme getirmiş, cerrahiyi daha kolay hale getirmiştir.

 

Anestezi Gerektirir Mi, Ameliyat Ne Kadar Sürer?

 

Bu cerrahi için çok sınırlı lezyonlar dışında genel anestezi tercih edilir. Cerrahi süresi patolojinin yaygınlık derecesine ve aynı ameliyatta yapılacak diğer fonksiyonel ve/veya estetik girişimler ile ilişkilidir. Ancak tüm sinüslerin temizlendiği bir cerrahi yaklaşık 1,5 – 2 saat sürmektedir. Uygulanan cerrahinin nedeni ve boyutuna göre tampon koyulabilir veya koyulmayabilir.

 

Endoskopik Sinüs Cerrahisinden Sonraki Süreç Nasıldır?

 

Ameliyat sonrası nadiren bütün burnu dolduran tamponlar koyulduğu için genellikle nefes almaya devam edebilirsiniz. Bir miktar ağrı olmakta ancak ağrı kesiciler ile kolayca giderilebilmektedir.

 

Hastanede Kalmalı Mıyım?

 

Yapılan cerrahinin boyutu ve ameliyat sırasında tansiyon yükselmesi, kanama gibi sorunların yaşanması durumunda veya hastanın arzu etmesi durumunda hastane yatışı 1 gece önerilmektedir. Aksi halde hastane yatışı gerektirmeyen bir ameliyattır.

 

Ameliyat sonrasında antibiyotik sıklıkla önerilir ve en az 10 gün kullanılır. Sinüs kavitesine yerleştirilen kendinden eriyen tamponlar var ise  burun yıkama solüsyonları 4-5 gün sonra başlanır. Bu yıkama solüsyonları burunu nemlendirir ve kabuklanmayı azaltır. Yaklaşık 3 ay kadar kullanım öneilir. Burun basıncını düşürmek için baş yüksek yatış önerilir.

 

Polipli kronik sinüzit olgularında ameliyat öncesi ve sonrasında krtizon içeren hap veya spreyler kullanılmaktadır. Bu ilaçların dozuna ve süresine hastalığın derecesine göre hekiminiz karar verecektir. Ancak hap şeklinde alınan bazı ilaçları ciddi yan etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır. Bazı durumlarda (mantar sinüziti veya bağışıklık yetmezliği gibi) ameliyat sonrasında mantar ilaçları da kullanılabilir.

 

Yara iyileşmesinde bir aksama durumu yok ise ameliyat sonrası ağrılı / kanamalı pansumanlar yapılmamaktadır. Sadece burun yıkama ile mekanik temizlik yeterli olmaktadır.  İyileşme tamalanana kadar 7*10 gün aralarda kontrol muayene yapılması gerekir. Polipli olgularda hastanın durumuna göre 6 aylık periyotlarda kontrol önerilir.

 

Endoskoik sinüs cerrahisinde başarısızlık veya komplikasyonu etkileyen durumlar nelerdir?

 

 • Aşırı kanama nedeni ile yeterli görüş sağlanamaması,
 • Hipertansiyon ve/veya kanama nedeni ile cerrahinin erken sonlanması,
 • Pıhtılaşma bozuklukları (Kanama diatezleri) / Aspirin kullanımı (kanamayı arttırır)
 • Geçirilmiş sinüs cerrahisi nedeni ile anatominin değişmiş olması,
 • Geçirilmiş sinüs cerrahisi nedeni ile sertleşmiş sinüs çeperleri,
 • Yaygın polip varlığı,
 • Özellikle damarsal içeriği fazla olan tümörlerin ameliyatları
 • Anatomik değişiklikler (varyasyonlar)
 • Alın sinüsünde fazla patoloji ve anatomik varyasyon olması gibi faktörler ameliyatın başarısını etkilemektedir.

 

Bu ameliyat sonrası ne gibi komplikasyonlar olabilir?

 

 • Burun kanaması
 • Göz çukuruna kanama
 • Şah damarı hasarı
 • Göz kğresi veya çukuru travması
 • Gözün geriye yer değiştirmesi (enoftalmi)
 • Gözde hareket bozukluğu ve çift görme
 • Gözyaşı kanalı travması
 • Kafa tabanı hasarı
 • Beyin omurilik sıvısı kaçağı
 • Kafa içi komplikasyonlar